Розроблені, прийняті та набули чинності понад 20 підзаконних актів, що унормовують запобігання та протидію домашньому насильству і насильству за ознакою статі, що дало змогу осучаснити систему міжвідомчої взаємодії:

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • від 22.08.2018 р. № 654 „Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі”;
 • від 22.08.2018 р. № 655 „Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі”;
 • від 22.08.2018 р. № 658 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”;
 • від 10.10.2018 р. № 728-р „Про затвердження Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року”;
 • від 23.01.2019 р. № 43 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
 • від 20.03.2019 р. № 234 „Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі”;
 • від 21.08.2019 р. № 824 „ Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”;
 • від 24.02.2021 р. № 145 „Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року ”

 

Накази Міністерства соціальної політики:

 • від 01.10.2018 р. № 1434 „Про затвердження Типової програма для кривдників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2018 р. за № 1222/32674;
 • від 11.12.2018 р. № 1852 „Про утворення Державної установи „Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2018 р. за № 1458/32910;
 • від 02.07.2019 №1037„Про затвердження форм документів, із яких формується особова справа постраждалої особи, влаштованої до притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.2019 р. за № 772/33743;
 • від 30.11.2020 № 787 „Про затвердження Методики визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі” зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2021 р. за № 36/35658.

 

Спільний наказ Мінсоцполітики та МВС:

 • від 13.03.2019 № 369/180 „Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2019 року за № 333/33304;

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ:

 • від 04.05.2018 р. № 372 „Про внесено зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 серпня 1998 року № 622” зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 травня 2018 р. за № 576/32028;

 

Накази Міністерства освіти і науки:

 • від 22.05.2018 р. № 509 „Положення про психологічну службу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.07.2018 за № 885/32337;
 • від 02.10.2018 р. № 1047 „Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами”.

 

Наказ МОЗ:

 • від 01.02.2019 р. № 278 „Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2019 р. за № 262/33233.

 

Міністерство соціальної політики України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, ініціювало розробку та презентувало 21.03.2019 Паспорт Реформ щодо реагування на домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Відповідно до Паспорту Реформ стратегічними пріоритетами у сфері реагування на домашнє насильство та насильство за ознакою статі, є:

 • попередження фактів домашнього насильства – формування в українському суспільстві нульової толерантності до цього явища, посилення готовності протидіяти проявам насильства;
 • розбудова нової системи всеохоплюючого реагування на насильство, шляхом впровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • надання комплексних послуг орієнтованих на потреби постраждалих осіб та їх захист, розвиток спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
 • притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності.