Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 червня 2023 р. № 496-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року"

 

Закон України  Про протидію торгівлі людьми

 3739-17, 09.12.2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text

 

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про утворення Державної установи "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей" 1852, 11.12.2018

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18#Text

 

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей, затверджених наказом Мінсоцполітики від 18 червня 2012 року            № 366

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0542-16#Text

 

Указ Президента України

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини

№ 501/2015, 25.08.2015

https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537

 

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2013 р. за № 1327/23859) 458, 30.07.2013

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13#Text

 

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам,які постраждали від торгівлі людьми 432, 19.07.2013

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432739-13#Text

 

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 417, 23.05.2012

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2021-%D0%BF#Text

 

Постанова КМУ

Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми

№ 29, 18.01.2012

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306/2020#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

від 16 лютого 2022 р. № 121

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121-2022-%D0%BF#Text