Оновлений онлайн курс з протидії торгівлі людьми для суб’єктів Національного механізму взаємодії, який  доступний для проходження за посиланням: https://ctcourse.org.ua/

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми   783,  22.08.2012

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF#Text