Для отримання дозволу підприємству, організації осіб з інвалідністю необхідно  подати до обласної державної адміністрації:

 

- заяву громадської організації осіб з інвалідністю (далі - засновник) про надання підприємству, організації дозволу за ФОРМОЮ;

- копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;

- довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;

- копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

- бізнес-план діяльності підприємства;

- розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;

- довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;

- копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, інформацію про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період).