Наказ Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2022 р. № 359 "Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад"

https://www.msp.gov.ua/documents/6267.html

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2023 р. № 332-Н від 14.09.2023 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації діяльності уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та
протидії насильству за ознакою статі, відповідальних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою
статі"

https://www.msp.gov.ua/files/gend_pol/332.pdf

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 752-р "Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80#Text

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 79-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-2023-%D1%80#Text

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 р. № 815-р "Про схвалення Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2023-2025 роки"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2023-%D1%80#Text

 

Наказ КМУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

( Посилання на документ - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text )

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року № 2866-IV

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ

№ 257 від 14.04.2020

https://www.msp.gov.ua/documents/5701.html

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про деякі питання діяльності Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі

№ 108 від 13.02.2020

https://www.msp.gov.ua/documents/5640.html

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з координації питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

№ 87 від 07.02.2020

https://www.msp.gov.ua/documents/5638.html

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів

№ 86 від 07.02.2020

https://www.msp.gov.ua/documents/5674.html

Наказ Міністерства соціальної політики України

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах

№ 56 від 29.01.2020

https://www.msp.gov.ua/documents/5627.html

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Збірник нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів / Переглянути в браузері 

, 11.01.2019

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/zbirka.doc