• Як ВПО отримати житло?

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлені гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів ВПО.

Відповідно до статті 11 цього Закону місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують, зокрема:

надання інформації ВПО про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;

надання у тимчасове користування ВПО житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання.

При цьому, ОМС в межах своїх повноважень, серед іншого:

інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання/перебування ВПО, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;

надають у тимчасове безоплатне користування ВПО з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг).

Враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що інформацією про вільні житлові приміщення, що можуть надаватися у тимчасове користування або соціальне житло в населених пунктах володіють  міські та обласні державні адміністрації.

Додатково інформуємо, що в Україні стартував проект «Там, де вас чекають», що допомагає українцям евакуюватися потягом та знайти прихисток. За посиланням доступна інтерактивна мапа з вільними місцями по областях: https://tabsoft.co/3y7i8Qo.

Крім цього, для пошуку безкоштовного житла рекомендуємо користуватись платформою «Допомагай» за посиланням https://shelter.dopomagai.org або зателефонувати на номер гарячої лінії 0(800)332238 (безкоштовно для дзвінків через всіх операторів зв'язку України).

Також, за допомогою веб-ресурсу «Прихисток» за посиланням http://prykhystok.gov.ua/ обравши опцію «Знайти житло», Ви можете переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла по всій Україні та зв'язатися з власником житла.

 

 • Про надання роз'яснення щодо отримання компенсації за розміщення ВПО (проект “Прихисток”)

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.22 № 333 затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - Порядок), який визначає механізм надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.

Відповідно до пункту 5 Порядку для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву (за формою згідно з додатком 1).

Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документита електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п'яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

За результатами перевірки виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради визначає обсяг компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та подає заяву за формою (згідно з додатком 2) до відповідної ОВА до 10-го числа місяця, що настає за звітним.

ОВА протягом двох робочих днів після отримання заяв від виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад надсилають узагальнену інформацію за формою (згідно з додатком 3) до Мінрегіону.

Мінрегіон узагальнює інформацію, подану ОВА та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету (зокрема резервного фонду).

 

Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися на територію Тернопільської міської територіальної громади, можуть стати  на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

Відповідні документи для взяття на облік можна подати у ЦНАП (вул. Василя Костянтина Острозького, 6) згідно з інформаційною карткою.

До заяви додаються:

 • 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та довіреність;
 • 2) довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та відповідні довідки членів сім’ї (за наявності);
 • 3) документи, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
 • 4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
 • 5) документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Критерії пріоритетності надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання

1) Пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):

 • сім’ї з трьома і більше дітьми - 27 балів;
 • сім’ї з двома дітьми - 26 балів;
 • сім’ї з однією дитиною - 25 балів;
 • сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, - 24 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність - 23 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку - 22 бали.

2) Загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

 • сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації, - 3 бали на сім’ю;
 • сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у складі яких є внутрішньо переміщені особи, - 2 бали на сім’ю;
 • внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей - 1 бал на особу;
 • наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, - 2 бали на кожну дитину;
 • сім’ї з дітьми з інвалідністю - 3 бали на кожну дитину;
 • багатодітні сім’ї - 2 бали на сім’ю;
 • неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно - 2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи - 2 бали на сім’ю;
 • наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань» - 2 бали на сім’ю;
 • особи з інвалідністю I і II групи з числа внутрішньо переміщених осіб - 2 бали на особу;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) - 2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, - 3 бали на сім’ю;
 • особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - 1 бал за одну нагороду;
 • сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, - 2 бали на сім’ю;
 • особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, - 3 бали на особу.

3) Додаткові загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

 • особи, які  проходять службу в Збройних Силах України, Національній гвардії  України – 3 бали на особу;
 • особи, які працевлаштовані у приватних та державних підприємствах, що розміщені на території Тернопільської міської територіальної громади – 2 бали на особу;
 • особи, які працевлаштовані у комунальних підприємствах Тернопільської міської ради – 4 бали на особу;
 • на сім’ю опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів на вихованні яких знаходяться діти сироти або діти позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на обліку в Управлінні сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради – 3 бали на сім’ю.

Зазначимо, що 20 жовтня виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про організацію ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, що потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання». Відповідне рішення прийнято на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». З  Постановою КМУ можна ознайомитися за посиланням.