• Як ВПО отримати житло?

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлені гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів ВПО.

Відповідно до статті 11 цього Закону місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують, зокрема:

надання інформації ВПО про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;

надання у тимчасове користування ВПО житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання.

При цьому, ОМС в межах своїх повноважень, серед іншого:

інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання/перебування ВПО, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;

надають у тимчасове безоплатне користування ВПО з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг).

Враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що інформацією про вільні житлові приміщення, що можуть надаватися у тимчасове користування або соціальне житло в населених пунктах володіють  міські та обласні державні адміністрації.

Додатково інформуємо, що в Україні стартував проект «Там, де вас чекають», що допомагає українцям евакуюватися потягом та знайти прихисток. За посиланням доступна інтерактивна мапа з вільними місцями по областях: https://tabsoft.co/3y7i8Qo.

Крім цього, для пошуку безкоштовного житла рекомендуємо користуватись платформою «Допомагай» за посиланням https://shelter.dopomagai.org або зателефонувати на номер гарячої лінії 0(800)332238 (безкоштовно для дзвінків через всіх операторів зв'язку України).

Також, за допомогою веб-ресурсу «Прихисток» за посиланням http://prykhystok.gov.ua/ обравши опцію «Знайти житло», Ви можете переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла по всій Україні та зв'язатися з власником житла.

 

  • Про надання роз'яснення щодо отримання компенсації за розміщення ВПО (проект “Прихисток”)

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.22 № 333 затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - Порядок), який визначає механізм надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.

Відповідно до пункту 5 Порядку для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву (за формою згідно з додатком 1).

Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документита електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п'яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

За результатами перевірки виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради визначає обсяг компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та подає заяву за формою (згідно з додатком 2) до відповідної ОВА до 10-го числа місяця, що настає за звітним.

ОВА протягом двох робочих днів після отримання заяв від виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад надсилають узагальнену інформацію за формою (згідно з додатком 3) до Мінрегіону.

Мінрегіон узагальнює інформацію, подану ОВА та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету (зокрема резервного фонду).