• Знаходжусь на ТОТ, роботодавець відсутній, трудові відносини призупинені. Чи можлива реєстрація у центрі зайнятості?

Реєстрація у центрі зайнятості можлива, при умові розірвання трудових відносин з роботодавцем через подання до центру зайнятості заяви на ім'я роботодавця про припинення трудового договору за Формою, визначеною Державним центром зайнятості. Форму заяви можливо скачати на сайті ДСЗ у розділі Обслуговування громадян під час воєнного стану).

 

  • Яку статтю звільнення потрібно зазначати у заяві про припинення трудових відносин в односторонньому порядку через центр зайнятості?

Відповідно до Кодексу законів про працю України особа має право розірвати трудовий договір (інший вид зайнятості) за власною ініціативою, керуючись пунктом 1 статті 36, статтями 38 або 39 КЗпП.

 

  • Яким чином розраховується допомога по безробіттю, якщо роботодавець не подав звітність до ПФУ

Призначення допомоги по безробіттю ВПО або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у: 0800509966 гаряча лінія Державної служби зайнятості - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; - Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; - Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування; - інформаційній системі ДМС та МВС; - Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік; До отримання відомостей стосовно осіб, зазначених в абзаці сьомому цього пункту, допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів; після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства;

 

  • Чи можу я змінити центр зайнятості (отримувати послуги та послуги в іншому центрі зайнятості), якщо я переїхав/переїхала в інше місто?

Так, можете. У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості така особа подає до обраного центру зайнятості відповідну заяву, на підставі якої формується персональна картка безробітного. Безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості в районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованій території та звернулися до центрів зайнятості інших районів, нарахування виплати допомоги по безробіттю продовжується з урахуванням даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби.

 

  • На тимчасово окупованій території всі центри зайнятості закриті, якій центр зайнятості вибрати при реєстрації онлайн через ДІЯ?

Ви можете обрати будь який працюючий центр зайнятості на підконтрольній території.

 

  • Як стати на облік в Державну службу зайнятості?

У безпечних регіонах:

Зареєструватися через портал Дія/особисто звернутись найближчого центру зайнятості.

На ТОТ, або території де проводяться бойові:

Зареєструватися через портал Дія.